My Screen Recorder Pro

My Screen Recorder Pro 5.19

My Screen Recorder Pro là một chuyên màn hình ghi âm lại chương trình
Người dùng đánh giá
4.0  (33 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.19 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
DeskShare Incorporated
My Screen Recorder Pro là một chuyên màn hình ghi âm lại chương trình cho anh hồ sơ của anh PC màn hình hoạt động với nhiều người nổi tiếng video định dạng. Bất cứ ứng dụng nó chạy trên Windows PC có thể được ghi lại kể cả những âm thanh. Với một PC thiết bị thêm của mình âm thanh narration khi anh chứng minh... cách để sử dụng một nơi mạng hay giải thích một sản phẩm khái niệm.
Thông tin được cập nhật vào: